Privacybeleid

Privacy beleid Fruittree Rootstocks Holland BV (Hierna FRH)

FRH respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

FRH heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met FRH.

Delen met derden

FRH zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Bijvoorbeeld wanneer wordt samengewerkt in een project met u en andere betrokkenen.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat FRH gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@fruittree-rootstocks-holland.com, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

FRH kan persoonsgegevens verwerken, doordat u zich heeft opgegeven om de nieuwsbrief van FRH te ontvangen, of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan FRH heeft verstrekt. Of omdat u uw gegevens aan het bestuur van FRH heeft gegeven als start voor samenwerking.

FRH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke activiteit of samenwerking.

FRH verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen.

Daarnaast kan FRH uw persoonsgegevens gebruiken om u, indien u zich daarvoor heeft opgegeven, te informeren door middel van een nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun u zichzelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Uiteraard kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor het vormgeven van de samenwerking.

FRH bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

FRH zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

FRH maakt gebruik van Google Analytics.

FRH maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

FRH heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want FRH maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

FRH heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FRH heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@fruittree-rootstocks-holland.com.

FRH zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

FRH is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56541171. E-mailadres: info@fruittree-rootstrocks-holland.com