bodemmoeheid, resistentie en klimmaatverandering

Uitdagingen

Bodemmoeheid

Voor fruittelers en vruchtboomtelers is bodemmoeheid een groot probleem. Bodemmoeheid bij appel treedt op wanneer appelbomen worden geplant op grond waar al eerder appelbomen hebben gestaan. Het probleem is groter wanneer de nieuwe aanplant dezelfde onderstam heeft.

Op alle bodemtypen dwingt bodemmoeheid de kwekers van onderstammen en vruchtbomen uit te wijken naar verse grond. Steeds weer verse percelen vinden is echter niet haalbaar. Daarom ontwikkelt Fruittree Rootstocks Holland BV een bodemmoeheid tolerante onderstam. De precieze oorzaak van bodemmoeheid lijkt gezocht te moeten worden in een variatie van factoren. Er blijkt een relatie te zijn tussen bodemorganismen en bodemmoeheid. Ook lijken de verschillende exudaten en afbraakproducten afkomstig van gerooide bomen een effect te hebben.

Op grond met bodemmoeheid is de groei van appelbomen onvoldoende en wisselend. In boomgaarden benadeelt dit de productie en in kwekerijen de opkweek van goed plantmateriaal.

En chemische bestrijding van bodemmoeheid is door wetgeving verboden. Het alternatief, steeds op verse grond telen, is praktisch heel lastig. Daarom ziet Fruittree Rootstocks Holland BV de ontwikkeling van een bodemmoeheid tolerante onderstam als de toekomstbestendige oplossing. Internationale en nationale onderzoeken worden op de voet gevolgd.

Fruittree Rootstocks Holland selecteert ook zelf de zaailingen uit eigen kruisingen en bestaande onderstammen op bodemmoeheid. Selectie op tolerantie voor bodemmoeheid gebeurt door vergelijking van de groei en productie van planten op besmette grond en steriele grond.

Resistenties

Bij de ontwikkeling van een bodemmoeheid-tolerante onderstam kijkt Fruittree Rootstocks Holland BV ook naar andere kenmerken die van belang zijn bij de teelt in de boomkwekerij en voor de fruittelers. Denk daarbij aan resistentie tegen schurft, meeldauw en bacterievuur. Door het wegvallen van effectieve bestrijdingsmiddelen tegen deze ziekten worden resistenties steeds belangrijker.  

Toleranties

Klimaatverandering is onomkeerbaar. Extreme hitte en droogte, soms gevolgd door hoosbuien, zijn factoren waar bij de ontwikkeling van een nieuwe onderstam rekening mee gehouden wordt. Tolerantie tegen vorst en verzilting van de bodem zijn ook beoordelingscriteria bij de selectie van een nieuwe onderstam.