Ambitie

Fruittree Rootstocks Holland BV selecteert bestaande onderstammen en zaailingen uit diverse kruisingen op bodemmoeheid, resistenties en toleranties. Dit heeft geleid tot een aantal potentiële onderstammen. De komende jaren worden deze verder vermeerderd op een moerbed en geselecteerd. Naast de tolerantie op bodemmoeheid, beoordeelt Fruittree Rootstocks Holland de planten op andere voor de fruittelers belangrijke resistenties en toleranties. Zoals droogte- en vorsttolerantie.

Veredeling van de onderstam met enkele veel gebruikte rassen, geeft een beeld van de combinatie onderstam en fruitras. 

Een overzicht van de geprioriteerde selectie criteria waarop een potentiële onderstam wordt beoordeeld:

  • Bodemmoeheid
  • Bloedluis-tolerantie
  • Gevoeligheid voor vruchtboomkanker
  • Compatibiliteit met diverse cultivars
  • Wortelopslag en wortelvelden
  • Droogte- en vorsttolerantie
  • Bacterievuurresistentie